<small id="quoeg"><dl id="quoeg"></dl></small>

   1.  通知信息 

    關于做好2019年下半年專業學位研究生學位授予工作的預通知

    各研究生培養單位:

    為做好我校2019年下半年專業學位研究生學位授予工作,現就有關事宜預通知如下:

    一、2019年9月25日前,提交本單位學位論文最終稿電子版(PDF格式、WORD格式)并進行學位論文學術不端行為檢測。

    二、2019年10月18日前,完成論文送審工作。

    三、2019年12月11日前,培養單位完成答辯審核、論文答辯、二次檢測及學位評定分委員會會議審核和相關材料提交工作。逾期將不能提交2019年下半年校學位評定委員會會議審定。

    四、具體工作安排另行通知。

                                                   研究生院

                                                   2019年7月13日


    爱色哥